provocad_logo
ProvoCAD е архитектурен блог с фокус публичното пространство. Стараем се да реагираме срещу лошото и да възпитаваме с добро. Повече за нас тук и във Facebook

Паметта за изтриване

Женският пазар – въпросът вече е да бъде или не? / 38